Ministryně školství, PhDr. Miroslava Kopicová

Rozšiřování spolupráce škol a zaměstnavatelů je jednou z klíčových podmínek rozvoje středního odborného vzdělávání v České republice. To se nachází v nelehké situaci a přitom existuje v této oblasti spousta nevyužitého potenciálu. Cestu naznačuje např. Akční plán podpory odborného vzdělávání, který vznikl na MŠMT. Spolupráce mezi školami a zaměstnavateli musí být výhodná oboustranně.

Škola by měla např. otevřít cestu k práci s moderním vybavením, k němuž by se její žáci za normálních okolností jen obtížně dostávali. Zaměstnavatel by pak mj. získal kontakt na potenciální budoucí zaměstnance, u nichž by měl navíc velice přesnou představu o jejich schopnostech a obeznámenosti s výrobními postupy. Kromě toho by se mohl a měl podílet i na tvorbě vzdělávacího obsahu. Každopádně ale platí, že škola nesmí být v žádném případě nahlížena jen jako zdroj levné pracovní síly. Musí jít o rovnocenné partnerství.

Tato spolupráce má kromě zjevných výhod pro samotné žáky i jednu subtilní přednost – posiluje v nich odpovědnost za svůj vlastní osud. Dobře zvolený typ vzdělávání, tzn. vybraný bez předsudků a s určitou představou o poptávce na trhu práce, o vlastních schopnostech a ambicích – to je možná nejdůležitější profesní krok v životě.

Z hlediska vývoje na trhu práce v posledních letech je však neradno podceňovat ve vzdělávání i rozměr všeobecný – trh práce vyžaduje flexibilitu. K tomu by měly přispět i státní maturity.

Oceňuji přínos portálu www.autanasbavi.cz – jeho smyslem je vyhledání možností studia a perspektiv uplatnění v automobilovém průmyslu. Bude dobré, když přispěje v tomto segmentu k realizaci cílů, o nichž jsem hovořila.

MŠMT i školy o spolupráci se zaměstnavateli stojí. Jsme připraveni i nadále vytvářet podmínky, které povedou k jejímu dalšímu rozvoji.